Wat zijn bij een reorganisatie de rechten en plichten van werkgever en werknemer? In hoeverre mogen in zo´n geval arbeidsvoorwaarden worden aangepast? Kan de werkgever bijvoorbeeld het salaris van een werknemer verlagen of hem vragen meer uren en/of op andere tijden te werken?

Bij al dit soort kwesties rond reorganisaties bieden wij deskundige antwoorden en begeleiding. Wij geven nauwkeurig aan welke mogelijkheden er zijn om personeel te behouden c.q. te laten afvloeien en arbeidsvoorwaarden aan te passen.