Op uw vragen, telefonisch of via e-mail, reageren wij binnen een dag. Als het even kan ook al inhoudelijk. Daarbij kijken we ook graag mee als het gaat om relatief eenvoudige zaken, zoals de formulering van een ontslagbrief. We adviseren u in úw taal, inclusief een heldere toelichting op het hoe en waarom.

Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in uw organisatie, richten wij ons op een duurzame samenwerking. Primair om snel en adequaat maatwerk te kunnen leveren. Maar ook om kansen of risico’s te signaleren. Om het niet onnodig op mediation of procederen aan te laten komen.

Wij houden u pro-actief op de hoogte van voor u relevante (inter)nationale regelgeving en uitspraken. Met persoonlijk advies op maat. Zodoende blijft uw kennis up-to-date en kunnen we samen slagvaardig op nieuwe regelgeving reageren. Of tijdig op verwachte ontwikkelingen anticiperen.