Als ondernemer en bestuurder van een vennootschap heeft u een grote mate van vrijheid in uw ondernemingsbeslissingen. Soms pakt zo’n beslissing goed uit en andere keren zal dit niet het geval zijn. Die vrijheid maakt dat u als ondernemer en bestuurder uw creativiteit kwijt kunt tijdens het ondernemen zonder dat u uw privévermogen direct op het spel zet wanneer een beslissing minder goed uit pakt.
Uiteraard kent de wet op dit punt wel grenzen en wordt van bestuurders verlangd dat zij hun bestuurstaken zorgvuldig uitvoeren. Wanneer het dan toch mis gaat richten teleurgestelde crediteuren of een curator in het faillissement van de vennootschap hun pijlen al snel op de bestuurder. Soms terecht, maar vaak ook niet.

Indien u als bestuurder wordt geconfronteerd of dreigt te worden geconfronteerd met een aanspraak van een curator of crediteur dan analyseren wij met u de situatie. We beoordelen in hoeverre u aansprakelijk kunt worden gehouden en voeren waar nodig verweer.