De sectie Insolventierecht van ons kantoor kan u bijstaan in verschillende faillissementkwesties.

Dreigt uw eigen faillissement of wilt u juist het faillissement van een niet-betalende debiteur aanvragen?
Dankzij onze kennis en kunde hebben wij ervaring en deskundigheid in huis om u als ondernemer van dienst te zijn in allerhande faillissementskwesties. Wat moet u doen of juist niet doen bij een dreigend faillissement van bijvoorbeeld uw afnemer, uw leverancier of uzelf?
Wij bieden duidelijkheid vanuit elke mogelijke invalshoek. Hierbij kunt u denken aan het veiligstellen van uw goederen middels een eigendomsvoorbehoud of beroep op recht van reclame. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in geval van een dreigende bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook op het gebied van de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) kunt u bij AVIO terecht.
De juridisch medewerkers van ons kantoor worden door de rechtbank regelmatig als bewindvoerder aangesteld in WSNP-zaken. Lees meer op de site van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of bij bureau WSNP.
Daarnaast beschikt AVIO over advocaten die namens u in hoger beroep kunnen gaan tegen een afwijzende beslissing op uw WSNP-aanvraag.