Als u voorziet dat de (financiële) situatie van uw onderneming zal verslechteren, kan herstructurering uitkomst bieden.

In nauwe samenspraak met u bekijken de advocaten van AVIO welke onderdelen binnen uw onderneming voor herstructurering in aanmerking komen. Daarbij hebben wij de kennis en ervaring in huis binnen ook onze praktijkgroepen Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht om de gemaakte herstructureringsplannen ook met succes uit te voeren. Uw financieel gezonde organisatie is onze drijfveer.