Tegenover het verkrijgen van een financiering staat het verstrekken van zekerheden (denk aan pand, hypotheek of borgstelling). De uitgebreide contracten kunnen verstrekkende bepalingen in zich bergen. Om te voorkomen dat u tekent voor iets wat voor u nadelig blijkt uit te pakken, kunnen wij u wijzen op de mogelijke valkuilen.

Verstrekt u zelf financieringen aan derden, dan kunt u eveneens bij ons terecht. Wij adviseren over hoe u zekerheidsrechten kunt vestigen en uitoefenen. Wij adviseren u ook over de levering onder voorbehouden pandrecht, levering onder eigendomsvoorbehoud, het uitoefenen van retentierechten of een beroep op het recht van reclame.