Iedereen kan contracten maken, maar contracten moeten wél duidelijk, volledig en juridisch sluitend zijn.

Bij Algemene Voorwaarden wordt vaak gemakkelijk voorbijgegaan aan de inhoud of het op de juiste wijze van toepassing verklaren daarvan. Terwijl oplettendheid juist vereist is: de gevolgen kunnen verstrekkend zijn in de verdere samenwerking tussen u en uw contractspartij. Wij zien het als een uitdaging om in uw situatie een document op te stellen (of te beoordelen) dat voor u het gewenste resultaat oplevert.

Uiteraard staan wij u ook bij in conflicten (verbintenissenrecht).