AVIO Incassoproduct

Het innen van openstaande posten kost bedrijven veel tijd, geld en vooral moeite. En ondanks de inspanningen kan het voorkomen dat facturen onbetaald blijven. U kunt dan eindeloos blijven nabellen, de openstaande bedragen afboeken óf de vordering uit handen geven.

In dat laatste geval kunnen wij u van dienst zijn. AVIO advocaten heeft namelijk jarenlange ervaring met incassozaken. Hoe eerder u de invordering aan ons uit handen geeft, hoe groter de kans is dat de vordering ook met succes kan worden geïnd. Het grote voordeel om een vordering aan ons uit handen te geven, is dat het u in principe niets hoeft te kosten. Bij een geslaagde incasso worden de door ons berekende incassokosten immers door de debiteur voldaan. Dit maakt het incassotraject bijzonder aantrekkelijk en laagdrempelig.

Een ander groot voordeel is dat wij u het gehele incassotraject kunnen begeleiden, vanaf de sommatie tot aan het moment dat het openstaande bedrag op uw bankrekening wordt gestort.

Klik hier voor meer informatie over ons incassoproduct.

Procederen

Als advocaten zijn wij bevoegd te procederen bij de kantonrechter én bij rechtbanken. In gerechtelijke procedures vorderen wij uiteraard de verschuldigde incassokosten en wettelijke (handels)rente mee.

Natuurlijk kunnen wij op ieder moment ook een beslag laten leggen als u bang bent dat verhaalsmogelijkheden verloren gaan. Het opstellen van stukken voor het krijgen van rechterlijke toestemming voor het leggen van bewarend beslag is voor ons dagelijkse praktijk.