AVIO Incassoproduct

Het innen van openstaande posten kost bedrijven veel tijd, geld en vooral moeite. En ondanks de inspanningen kan het voorkomen dat facturen onbetaald blijven. U kunt dan eindeloos blijven nabellen, de openstaande bedragen afboeken óf de vordering uit handen geven aan ons kantoor.

AVIO heeft jarenlange ervaring met incassozaken. Hoe eerder u de invordering aan ons uit handen geeft, hoe groter de kans is dat de vordering ook met succes kan worden geïnd. Het grote voordeel van het uithanden geven van een vordering is dat het u in principe niets hoeft te kosten en dat wij u het gehele incassotraject kunnen begeleiden, vanaf de sommatie tot aan het moment dat het openstaande bedrag op uw bankrekening wordt gestort.

De advocaten van AVIO zullen de niet-betalende debiteur namelijk op de juiste wijze sommeren alsnog tot betaling van uw factuur over te gaan en schromen niet tot dagvaarden over te gaan wanneer betaling alsnog uitblijft. Daarbij worden alle bijkomende kosten, zoals de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten, de nakosten en de proceskosten op de wederpartij verhaald. De kosten van een succesvolle incassoprocedure kunnen daarom veelal relatief laag blijven.

Klik hier voor meer informatie over ons incassoproduct.

Procederen

Als advocaten zijn wij bevoegd te procederen bij de kantonrechter én bij rechtbanken. In gerechtelijke procedures vorderen wij uiteraard de verschuldigde incassokosten en wettelijke (handels)rente mee.

Natuurlijk kunnen wij op ieder moment ook een beslag laten leggen als u bang bent dat verhaalsmogelijkheden verloren gaan. Het opstellen van stukken voor het krijgen van rechterlijke toestemming voor het leggen van bewarend beslag doen wij regelmatig. Ook op dat vlak is er bij AVIO kennis en kunde in huis.