Dit rechtsgebied omvat onder meer auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, portretrecht, domeinnamen- en handelsnaamrecht. Voor ieder onderdeel gelden andere wetten en verdragen.

Omdat wij hier dagelijks mee van doen hebben, hebben wij overzicht van wat in uw specifieke situatie juridisch relevant is. Zo kunnen wij snel beoordelen of er sprake is van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht. Vervolgens kunnen we direct actie ondernemen, door de andere partij te sommeren en zo nodig een procedure te starten. Ook voor het registreren, overdragen of in gebruik geven (licentie) van deze rechten kunt u bij ons terecht.