Dit rechtsgebied omvat onder meer auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, portretrecht, domeinnamen- en handelsnaamrecht. Voor ieder onderdeel gelden andere wetten en verdragen.

De advocaten van AVIO maken voor u snel inzichtelijk welke intellectuele eigendomsrechten in uw specifieke situatie juridisch relevant zijn.
Zo kunnen wij snel beoordelen of er sprake is van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht. Vervolgens kunnen we direct actie ondernemen door de inbreukmakende partij te sommeren de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht te staken en/of zo nodig een procedure te starten.
Ook voor het registreren, overdragen of in gebruik geven (licentie) van deze rechten kunt u bij ons terecht.