Bent u vastgoedeigenaar, dan is huur voor u het rendement van uw vastgoed. Bent u huurder van vastgoed, dan is uw huisvesting een voorwaarde voor het bestaan van uw bedrijf. Deze – soms tegengestelde – belangen spelen volop in de relatie tussen huurder en verhuurder.

Om ze allemaal te waarborgen is een degelijke huurovereenkomst essentieel. Juridisch advies kan daarbij uiterst belangrijk en nuttig zijn. Dat geldt tevens als er tijdens de looptijd van de huurovereenkomst geschillen ontstaan over de huurprijs, een (on)gewenste indeplaatsstelling of gebreken aan het gehuurde. Wij staan u bij, ook als opzegging en beëindiging aan de orde is.