Vastgoed wisselt vaak van eigenaar. Maar vele transacties vergen maatwerk. Daarom kunt u ons vragen uw koopovereenkomst op te stellen. Of wij beoordelen de u aangeboden contracten en bespreken de mogelijke consequenties met u.

Vereist een vastgoedtransactie doortastende maatregelen zonder tijdverlies?
Van ons mag u de noodzakelijke snelheid en daadkracht verwachten. Ook als het om procederen gaat. Verder treden wij voor u op als er sprake is van geschillen, bijvoorbeeld over bouwkundige gebreken, grondverontreiniging of bestemming.