Per 1 april 2009 is de nieuwe regeling werktijdverkorting, de regeling deeltijd WW, ingegaan. Deze regeling kan onder meer uitkomst bieden indien een bedrijf, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen wil komen en haar vakkrachten wil behouden.

Door het toepassen van deze nieuwe regeling kan de werktijd van een of meer werknemers met maximaal 50% worden verkort. De werknemer ontvangt dan voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering, indien aan de voorwaarden voor het ontvangen van die uitkering wordt voldaan. Voor de gewerkte en niet gewerkte uren blijft de werknemer gewoon in dienst van de werkgever.

Voor een beroep op de nieuwe werktijdverkortingregeling dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan. Ten eerste dient er overeenstemming te zijn tussen de werkgever en een vertegenwoordiging van werknemers over het hanteren van de nieuwe regeling. Ten tweede dient de werkgever afspraken te maken over scholing van de werknemers gedurende de periode van deeltijd WW. De laatste voorwaarde is dat de werknemer gedurende en na de periode van deeltijd WW nog ten minste drie maanden in dienst dient te blijven. Indien aan die laatste voorwaarde niet wordt voldaan dan is de werkgever verplicht om UWV een vergoeding te betaling. Die vergoeding is dan gelijk aan de helft van de WW-uitkering die de werknemer gedurende de periode van deeltijd WW heeft genoten.

Het eerste beroep op de regeling kan gedaan worden voor een periode van maximaal 3 maanden. Deze periode kan maximaal 2x worden verlengd. Het aanvragen van de regeling deeltijd WW is mogelijk tot 1 januari 2010.

Indien deze regeling voor u als ondernemer uitkomst zou kunnen bieden en u er graag meer over wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.