en   

Verheugd zijn wij over onze (her)nieuwde samenwerking met Robbert Vriezen/VriezenLegal.

Vanaf 1 jan 2021 is die samenwerking een feit.
Robbert Vriezen is de deskundige advocaat op het gebied van Insolventie- en Ondernemingsrecht.

Het doel van deze samenwerking is om cliënten over en weer door te verwijzen, indien bij de ander meer deskundigheid aanwezig is op een bepaald rechtsgebied. Mocht u dus op één of beide rechtsgebieden een vraag hebben neem dan contact met ons op.

AVIO advocaten bereidt hiermee haar dienstverlening uit met een ervaren en deskundige advocaat.