Voetbal is de populairste sport van Nederland. Toch is het spelen van een potje voetbal niet zonder gevaar. Denk bijvoorbeeld aan de blessure van Memphis Depay, die maandenlang moet revalideren. Ook op amateurniveau komt het geregeld tot zware blessures. Soms leiden zulke blessures tot rechtszaken, waarin betaling van een schadevergoeding wordt gevorderd.

Amateurwedstrijd 

In een recent arrest, gepubliceerd op 16 januari 2020, moest het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich buigen over een zaak waarin schadevergoeding werd gevorderd voor letsel, dat was opgelopen tijdens een amateurwedstrijd. De wedstrijd in de 3e klasse tussen FVV uit Hoogezand en VV Muntendam werd gespeeld op 10 april 2005. Voor FVV stond er niets meer op het spel. Muntendam moest winnen om nacompetitie (en mogelijk degradatie) te ontlopen.

Blessure

In de 55ste minuut van de wedstrijd lukt het eiser om namens FVV te scoren. Door toedoen van een tegenstander is hij tijdens die scoringsactie echter ten val gekomen en aan zijn linkerbeen zwaar geblesseerd geraakt. Eiser is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De scheidsrechter heeft het duel gestaakt. Geen van de spelers is door de scheidsrechter met een gele of rode kaart bestraft.

Aansprakelijkheid

De blessure leidt uiteindelijk voor eiser tot het verlies van het linker onderbeen. De vraag is nu of de tegenstander aansprakelijk is voor het letsel van eiser. Het Gerechtshof bespreekt in haar arrest een aantal oude arresten van de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad. Zo is al in 1991 overwogen dat de drempel voor aansprakelijkheid in dit soort sport- en spelsituaties hoog ligt. Deelnemers aan een sport als voetbal moeten tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen van elkaar verwachten. Ook leidt het enkele overtreden van de spelregels niet direct tot een onrechtmatig daad. Overtreding van een spelregel is wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de actie.

Oordeel Gerechtshof

In de wedstrijd tussen FVV en Muntendam is aan geen van de betrokken spelers een gele of rode kaart opgelegd. Dat betekent volgens het Gerechtshof echter niet dat geen sprake was van een (zware) overtreding. De overtreding is door eiser in de procedure voldoende aannemelijk gemaakt. Eiser heeft volgens het Gerechtshof echter onvoldoende onderbouwd dat deze overtreding zo ernstig was dat deze een rode kaart rechtvaardigde vanwege “buitensporige inzet” of “ernstig gemeen spel”. Het Gerechtshof oordeelt daarom dat de actie van de tegenstander weliswaar een overtreding van de spelregels vormt, maar dat deze niet zo buitensporig is dat deze valt buiten datgene wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten. Het Gerechtshof wijst de aansprakelijkheid van de tegenstander af.

Tot slot

Heeft u ook een vraag over aansprakelijkheid en schadevergoeding, of juist een vraag over sportrecht? Neemt u dan contact op!