Door de overheid worden er maatregelen getroffen als gevolg van de financiële crisis en de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt. Een van deze maatregelen is de tijdelijke regeling deeltijd WW die per 1 april 2009 is ingegaan. Minister Donner heeft aangegeven op verzoek van de Tweede Kamer de betrokkenheid van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen bij de crisisaanpak verder te vergroten.

De vergrote betrokkenheid van de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen zal bestaan uit de mogelijkheid om een scholingsbonus te verstrekken. Die scholingsbonus wordt beschikbaar gesteld aan werkgevers die een elders met ontslag bedreigde werknemer in dienst nemen. Een voorwaarde voor het ontvangen van de scholingsbonus van maximaal € 2.500,00 is dat die werkgever minimaal eenzelfde bedrag aan scholing bijlegt. Voor toepassing van deze maatregel maakt het geen verschil uit welke sector de werknemer afkomstig is. Deze maatregel kan aldus leiden tot bevordering van het door werknemers werken in verschillende sectoren.

Het kabinet heeft voor deze scholingsbonus € 73 miljoen beschikbaar gesteld. Dat bedrag maakt onderdeel uit van de in totaal € 700 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. Wij houden ontwikkelingen hierover in de gaten. Indien er nieuwe maatregelen worden getroffen zullen wij dat op onze website vermelden.