Het zat er al even aan te komen maar nu is er eindelijk duidelijkheid. Het ontslagrecht wordt gewijzigd en de wijzigingen gaan in met ingang van 1 juli 2014 dan wel met ingang van 1 januari 2015. De wijzigingen van het ontslagrecht gaan dus sneller in dan eerder van uit de politiek aangegeven zodat het goed is om ook zo snel mogelijk kennis te nemen van de wijzigingen om daarmee bekend te zijn en daarnaar zonodig te handelen in de praktijk.

De reacties op het nieuwe ontslagrecht zijn wisselend. Aangegeven is al dat het nieuwe ontslagrecht niet veel duurder zal zijn en ook is aangegeven dat er voor de vaste werknemer meer zekerheid komt door het nieuwe ontslagrecht. Wisselende reacties dus voortkomende uit de door te voeren wijzigingen in het ontslagrecht.

Over deze wijzigingen willen wij u graag op korte termijn informeren. Daartoe nodigen wij u uit op één van onze twee geplande seminars, welke seminars respectievelijk worden gehouden op 27 januari 2014 van 14.30 tot 17.30 uur en op 5 februari 2014 van 19.00 tot 22.00 uur.

Het programma op 27 januari 2014 is als volgt:

– 14.30 – 15.00 uur: inloop en ontvangst
– 15.00 – 15.45 uur: lezing Annemarie van Woudenberg
– 15.45 – 16.00 uur: pauze
– 16.15 – 17.00 uur: lezing Richard Geurts
– 17.00 borrel met een hapje

Het programma op 5 februari 2014 is als volgt:

– 19.00 – 19.30 uur: inloop en ontvangst
– 19.30 – 20.15 uur: lezing Annemarie van Woudenberg
– 20.15 – 20.30 uur: pauze
– 20.30 – 21.15 uur: lezing Richard Geurts
– 21.15 borrel met een hapje

Aanmelden

U bent van harte welkom één van de genoemde seminars bij te wonen. Indien u gebruik wilt maken van één van deze twee mogelijkheden wil ik u vriendelijk verzoeken u aan te melden via:

– e-mail: rooding@avioadvocaten.nl
– telefonisch bij Maureen Rooding, 055 368 16 30.

Deelname aan deze seminars is kosteloos.