Social Media en Arbeidsrecht zijn de laatste tijd weer veel in het nieuws.

Meest recent was dit het geval na het Stint-ongeval in Oss, waarna een Haagse schooljuf zich op Facebook in duidelijke bewoordingen had uitgelaten over een door haar opgelopen vertraging door dit ongeluk. Haar bericht geplaatst op Facebook werd door haar werkgever zodanig als schokkend ervaren dat deze dame haar baan verloor.

Enige tijd geleden is dit ook gebeurd bij een medewerker van Blokker, die zijn werkgever een “hoerenbedrijf” had genoemd. Ook dit stukje tekst op Facebook had dus grote gevolgen voor deze werknemer, nu deze werknemer zijn baan daardoor verloor.

Bij het gebruik van Social Media door een personeelslid staan twee grondrechten tegenover elkaar:
– Het grondrecht van vrijheid van meningsuiting; en
– Het grondrecht van het recht op privacy.
Enerzijds moet een werkgever tegen een stootje kunnen en anderzijds mag een personeelslid niet zomaar alles via Social Media kenbaar maken.

Social Media kan dan wel privé door een personeelslid worden gebruikt, echter doordat berichten geplaatst op Social Media publiekelijk worden, kan zo’n bericht zeker van – negatieve – invloed zijn en worden op de arbeidsrelatie. Voorbeelden daarvan zijn er genoeg.

Wat mag nu wel en wat mag nu niet?
Van belang is dat er duidelijke regels zijn en gelden binnen de relatie werkgever-personeelslid. Aan werkgevers dus het advies om die regels goed en duidelijk kenbaar te maken aan alle personeelsleden. Laat weten welke regels er gelden en ook welke sancties er – eventueel – toegepast kunnen en zullen worden.

Voor personeelsleden is het van belang dat zij zich goed beseffen wat zij middels Social Media kenbaar maken en dus publiekelijk maken. Iets wat vertrouwelijk is in de relatie werkgever-personeelslid hoort niet op Social Media.

Dit geldt ook voor negatieve omschrijvingen van de werkgever en het bedrijf van die werkgever. Dat soort zaken hoort niet op Social Media en als personeelslid moet je je goed beseffen dat dit soort informatie niet publiekelijk gemaakt moet en mag worden.

Advies aan werkgevers: ook in dit kader is het van belang dat personeelsleden weten waar zij aan toe zijn. Zonder regels wordt het lastig(er) om personeelsleden op bepaalde uitlatingen aan te spreken.

Voor advies neem contact op met Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl en/of 055-3681630 dan wel 06-41828181