In deze tijd is scholing van personeelsleden van een steeds groter belang en van een steeds grotere waarde. In de wet is zelfs opgenomen dat werkgevers verplicht zijn hun personeelsleden te scholen.

Maar hoe zit het met de kosten daarvan en de eventuele terugbetaling van die kosten?

 

Van belang is in ieder geval dat door de werkgever met een personeelslid vóór aanvang van een studie een studiekostenbeding met een glijdende schaal wordt overeengekomen.
Het advies luidt om dit schriftelijk vast te leggen. De wet regelt op dit punt niets. Wel heeft de rechtspraak criteria gegeven. Daaruit blijkt dat de werkgever aan een personeelslid duidelijk moet maken wat de consequenties zijn van een studiekostenbeding.

Het is bijvoorbeeld van belang om vast te leggen hoe hoog de kosten van een studie zijn en deze kosten te specificeren. Je kunt dan denken aan kosten voor boeken, reis- en verblijfkosten, examengelden, en ook of er loon wordt doorbetaald tijdens het volgen van een studie.

De hiervoor al genoemde glijdende schaal is verplicht om op te nemen in een studiekostenbeding.
Dat wil zeggen: hoe langer een werkgever baat heeft bij door een personeelslid opgedane kennis als gevolg van het volgen van een studie, hoe minder er behoeft te worden terugbetaald door een personeelslid aan een werkgever. Door zo’n glijdende schaal op te nemen zal een rechter een studiekostenbeding als geldig beoordelen.

In een studiekostenbeding is het ook verstandig om op te nemen wat er geschiedt indien een personeelslid een studie gedeeltelijk volgt.
En wat geldt er bij tegenvallende studieresultaten?

Ook is het van belang om te regelen wanneer studiekosten moeten worden terugbetaald indien de arbeidsrelatie eindigt. Een beëindiging kan plaatsvinden tijdens het volgen van de studie maar ook na het volgen van de studie.
Wanneer geldt dan welke terugbetalingsplicht?

Voordat een studiekostenbeding op schrift wordt gesteld is het goed om te kijken in de toepasselijke CAO of daar iets is geregeld. Uiteindelijk is het van belang om de inhoud van een studiekostenbeding en de daaraan verbonden gevolgen goed met een personeelslid door te nemen, zodat volstrekt helder en duidelijk is voor beide partijen wat de inhoud van een studiekostenbeding is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Wilt u een studiekostenbeding laten toetsen dan wel wilt u er één laten opstellen, neem dan gerust contact met mij op.

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl
06 41 82 81 81