De koper van een woning kan, ter zijner bescherming, bij het sluiten van een koopovereenkomst deze laten registreren bij het kadaster. De zogenaamde vormerkung.

Voordeel van vormerkung voor de koper is dat hij of zij wordt beschermd tegen een na de registratie van de koopovereenkomst, en voor de levering op de woning plaats hebbende wijziging in de toestand van de woning, zoals beslag, vervreemding of bezwaring met een recht van hypotheek, dan wel een in deze periode gesloten huurovereenkomst.

Hoewel de wet dit niet met zoveel woorden bepaalt werd tot voor kort in de rechtspraak aangenomen dat deze bepaling, voor wat betreft de bescherming tegen een later gelegd beslag, mede inhield een verbod voor een crediteur van de verkoper om beslag te leggen onder de koper voor al hetgeen de verkoper van hem te vorderen heeft. Redenering daarbij was dat de vormerkung voor wat betreft de bescherming tegen het beslag op de woning zou worden uitgehold indien het voor de beslaglegger wel mogelijk was om onder de koper beslag te leggen op hetgeen verkoper van koper te vorderen had.

Bij arrest van 8 oktober 2010 heeft de Hoge Raad zich inmiddels echter anders uitgelaten over deze situatie. Aangezien de wet op het punt van vormerkung niet expliciet bescherming biedt tegen het beslag onder de koper, kan de vormerkung niet aan de beslaglegger onder de koper worden tegengeworpen.