De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is u allen ongetwijfeld bekend en laat duidelijk zijn, de WAB treedt niet in werking in 2019 maar per 1 januari 2020. Ook dat wist u ongetwijfeld al.

De WAB werpt echter zijn schaduwen al wel terug over 2019 nu bepaalde onderdelen van de WAB in dit jaar 2019 voor u al van belang kunnen zijn. Hierna noem ik hiervan twee voorbeelden.

 

 1. Nu bent u eerst een transitievergoeding verschuldigd als u als werkgever het dienstverband beëindigt nadat dit dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd.Onder de WAB bent u een transitievergoeding verschuldigd als u een dienstverband beëindigt ongeacht de duur van dat dienstverband, dus ook als dat dienstverband maar 1 dag heeft geduurd.Wordt er in 2019 een dienstverband aangegaan door een werkgever met een werknemer dat eindigt in 2020, dan bent u als werkgever bij einde dienstverband een transitievergoeding aan die werknemer verschuldigd.

  Dit laatste omdat het dienstverband dan eindigt in 2020 en dus die beëindiging valt onder de WAB. Let dus goed op wanneer u een dienstverband eindigt nu u aan de hand van dat beëindigingstijdstip al dan niet een transitievergoeding bent verschuldigd.

 2. Ongetwijfeld bent u bekend met de zogenaamde ketenregeling. Die regeling bepaalt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd u met een werknemer mag aangaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Nu bedraagt die totale duur, waarbinnen u arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag aangaan, 24 maanden, in welke periode u maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag aangaan.Worden het meer arbeidsovereenkomsten dan wel voor een langere periode dan 24 maanden in het totaal, dan ontstaat dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  Onder de WAB wordt de periode van 24 maanden verlengd naar een periode van 36 maanden. Dit is dus van toepassing vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum geldt de langere duur van 36 maanden voor arbeidsovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd die na 1 januari 2020 eindigen.

  Deze nieuwe bepaling kan voor u als werkgever van belang zijn indien ergens in dit 2e gedeelte van 2019 een 2e  arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd eindigt. U kunt dan een 3e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan met de werknemer, waarbij de einddatum ligt in 2020, en de totale duur van alle aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer bedraagt dan 36 maanden. De als 3e aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan ook van rechtswege dus vanzelf.

  Voorbeeld:
  – arbeidsovereenkomst 1, 1 september 2017 – 1 september 2018
  – arbeidsovereenkomst 2, 1 september 2018 – 1 september 2019
  – arbeidsovereenkomst 3, 1 september 2019 – 1 september 2020
  Onder de huidige wetgeving zou het niet mogelijk zijn een 3e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Die arbeidsovereenkomst werd er dan één voor onbepaalde tijd.

  Nu de WAB vanaf 1 januari 2020 gaat gelden mag zo’n 3e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel worden aangegaan en eindigt die arbeidsovereenkomst per 1 september 2020 vanzelf.

U ziet en leest dat de WAB zijn schaduwen al werpt over 2019. U kunt dus nu al wat met de WAB doen. Dit zijn maar zo twee voorbeelden. Er zijn er natuurlijk zeker meer te noemen.

In de komende maanden zullen wij als AVIO advocaten  de nodige seminars houden over de WAB. Wilt u daarbij zijn, laat het ons dan weten en volg ons op onze site, Facebook en LinkedIn.

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl/0641828181