Stel dat je in een offerte of een overeenkomst verwijst naar twee verschillende sets algemene voorwaarden, welke is dan van toepassing op deze offerte of overeenkomst?

In hoger beroep heeft het hof Arnhem zich over deze vraag gebogen, nadat de rechtbank zich hierin eerder onbevoegd verklaarde.

Het hof oordeelt in onderhavig geval dat het op het moment van contractsluiting voor de wederpartij onvoldoende duidelijk was welke van de twee sets algemene voorwaarden de gebruiker op de desbetreffende overeenkomst van toepassing wilde laten zijn. In een zodanig geval maakt geen van de onderling verschillende sets voorwaarden deel uit van de overeenkomst.

In dit geval is de uitkomst van de uitspraak van het hof Arnhem duidelijk: zorg dat je zorgvuldig omgaat met het verwijzen naar algemene voorwaarden in de overeenkomst, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over welke algemene voorwaarden hierop van toepassing zijn.

Gerechtshof Arnhem, 19-02-2013, LJN: BZ4280