Het wetsvoorstel ‘Wet kraken en leegstand’ beoogt een strengere aanpak van kraken en het tegengaan van leegstand. Volgens het wetsvoorstel zijn kraken en leegstand onlosmakelijk met elkaar verbonden en vragen deze om een geïntegreerde aanpak.

Momenteel is kraken slechts strafbaar gedurende het eerste jaar dat een pand leeg staat. Opgemerkt zij dat de Hoge Raad op 9 oktober 2009 een streep heeft gezet door de ontruimingsbevoegdheid van de politie en OM bij kraak binnen het eerste jaar van leegstand. Het wetsvoorstel voorziet tevens in een nieuwe bevoegdheid voor politie en OM.

Zoals u wellicht zelf heeft moeten ondervinden, treedt de politie na één jaar leegstand niet op en zal de eigenaar de krakers er door middel van een civiele procedure zelf uit moeten zien te krijgen.

Het wetsvoorstel regelt kort gezegd:
– kraken is te allen tijde strafbaar en zal worden aangemerkt als misdrijf;
– de strafbaarstelling op kraken wordt verhoogd naar één jaar (in combinatie met bedreiging: twee jaar);
– de mogelijkheden om op grond van de Leegstandswet gebouwen tijdelijk te verhuren worden verruimd. Daartoe is een vergunning op grond van de Leegstandswet vereist, aan te vragen bij de gemeente.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 15 oktober 2009 aangenomen. Momenteel buigt de Eerste Kamer zich erover. Bekijk hier de precieze stand van de procedure. De verwachting is dat de Wet Kraken en Leegstand in de eerste helft van 2010 in werking zal treden.