Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel strekkende tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in Burgerlijke Zaken aangenomen.

Als gevolg van deze wetswijziging zullen er voor procespartijen per 1 januari 2011 de nodige veranderingen optreden welke aanzienlijke consequenties hebben in de procedure.

De belangrijkste wijziging is dat het griffierecht voortaan aan het begin van de procedure dient te worden voldaan. Voor de eisende partij betekent dit dat het griffierecht binnen

4 weken na de eerste uitroeping van de zaak dient te zijn voldaan.

Voor de gedaagde betekent dit dat het griffierecht binnen 4 weken nadat hij in de procedure is verschenen dient te zijn voldaan.

De consequenties van het niet tijdig voldoen van het griffierecht zijn zoals gemeld aanzienlijk. Wanneer de eisende partij niet tijdig het griffierecht voldoet dan zal de rechter de gedaagde ontslag van instantie verlenen en draait eiser op voor de proceskosten van gedaagde.

In het geval gedaagde niet tijdig het griffierecht voldoet zal voortaan automatisch verstek volgen.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat zowel eisende als gedaagde partij vanaf heden het risico lopen dat het niet tijdig betalen van het griffierecht beslissende gevolgen heeft voor het verloop van de procedure, oplettendheid is daarom per 1 januari 2011 nog meer vereist.