10 februari 2014

Arbeidsrecht | Per 1 januari 2014 is in werking getreden de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters.

Die wet ziet op de zogenaamde flexwerkers. Dit zijn de werknemers wiens dienstverband tijdens ziekte is geëindigd. Denk daarbij aan de werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt of werknemers wiens arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd, welke werknemers op de einddatum van het dienstverband ziek zijn.

Werkgevers worden ook verantwoordelijk gemaakt voor de situatie dat de flexwerker ziek bij de werkgever uit dienst treedt. Het ziekengeld/WGA-uitkering van de flexwerker wordt doorberekend aan de individuele werkgevers.

Werkgevers zijn ook financieel verantwoordelijk voor de flexwerker die binnen 28 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek wordt. Ook daarvoor moet de werkgever premie gaan betalen. Uiteraard dient betrokkene zich wel ziek bij de werkgever te melden. Het is verstandig dit met personeelsleden af te spreken. Dit laatste bij voorkeur bij het aangaan van het dienstverband.

Werkgevers gaan een gedifferentieerde premie betalen voor de zieke flexwerker. Het alternatief daarvoor is het aangaan van het eigen risicodragerschap. Als werkgever wordt je dan zelf verantwoordelijk voor re-integratie van ook die voormalige werknemers en aldus kun je als werkgever meer invloed uitoefenen op het herstel van die werknemers. De eerstvolgende mogelijkheid om het eigen risicodragerschap aan te gaan is met ingang van 1 juli 2014. Is dit wat een werkgever wenst dan dient dit vóór 1 april 2014 aangevraagd te worden.

Na 1 juli 2014 komen er overigens weer nieuwe mogelijkheden en momenten om het eigen risicodragerschap aan te vragen.

Voor werkgevers is het van belang om ook ten aanzien van de flexwerkers een goed ziekteverzuimbeleid te voeren. Onderscheid maken met vaste medewerkers is niet meer aan te raden.

De premie die betaald moet worden wordt berekend op basis van het aantal werknemers dat ziek uit dienst is gegaan. Daarbij wordt teruggekeken over een periode van twee jaar die achter ons ligt. Het is dus van belang dat u van de medewerkers van wie u afscheid neemt en die ziek zijn een goede administratie bijhoudt om de vastgestelde premie qua hoogte te kunnen controleren.

Meer nog dan voorheen is het van belang om te voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden en ook dat zij arbeidsongeschikt uit dienst treden. Elke zieke werknemer beïnvloedt immers de hoogte van de premie!

Tot zover in grote lijnen hetgeen voortvloeit uit de genoemde wet die per 1 januari 2014 in werking is getreden. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan gerust weten.

Richard Geurts
AVIO advocaten