Voor arbeidsrisico’s zijn zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en ‘gewone’ werknemers vanaf 1 juli 2012 gelijk. Indien die beide personen op dezelfde arbeidsplaats werkzaamheden verrichten dan genieten zij dezelfde bescherming van veilig en gezond werken. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een besluit genomen dat van kracht is met ingang van 1 juli 2012.

De Arboregels gelden dus vanaf 1 juli 2012 voor een ieder werkzaam op een arbeidsplaats. Werkgevers dienen zich dit goed te realiseren en dienen er acht op te slaan dat de Arboregels ook door een ieder werkzaam op de arbeidsplaats worden nageleefd.

Het werken op andere plekken dan op het bedrijf van de werkgever wordt aan minder strenge Arboregels gebonden. De Arboregels waren al minder streng voor werknemers die thuis werkzaamheden verrichten, welke Arboregels ook worden verlicht voor het werken op andere plekken buiten het bedrijf, zoals bij een klant dan wel in een (internet)café.

Indien u meer wilt weten over deze gewijzigde regelgeving, neemt u dan contact met ons op.