Mogelijk heeft u er in de afgelopen week al over gelezen want er is al de nodige aandacht besteed aan een baanbrekende beslissing van de Hoge Raad van 6 november 2020.

Waar gaat het in deze om?
Er is al veel gediscussieerd en ook geprocedeerd over de vraag of een bepaalde overeenkomst een arbeidsovereenkomst is of niet. Zowel voor werkgevers als werknemers als zzp-ers is het antwoord op die vraag van belang.

Voorheen werd voor het antwoord op die vraag meegewogen de bedoeling van partijen bij het sluiten van een overeenkomst. Was die bedoeling bijvoorbeeld niet gericht op het afsluiten van een arbeidsovereenkomst dan werd dat meegewogen en kon dit betekenen dat een rechter oordeelde dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Daar heeft de Hoge Raad nu een streep doorgezet: de bedoeling van partijen is niet langer relevant voor het antwoord op de vraag hoe een bepaalde gesloten overeenkomst moet worden gekwalificeerd.

Wat is wel van belang?
Van belang is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Indien de afspraak over het verrichten van werkzaamheden de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is dus niet meer van belang welke bedoeling partijen hebben gehad bij het sluiten van de overeenkomst.

Bij toetsing van een overeenkomst zal de rechter dus in het vervolg gaan kijken naar de overeengekomen rechten en verplichtingen, waartoe de rechter de inhoud van de gesloten overeenkomst zal gaan uitleggen. Op die wijze zal beoordeeld worden of de gesloten overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst en dus of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Advies: Let dus nog meer op bij het opmaken en het sluiten van een overeenkomst of deze overeenkomst inhoudelijk gezien voldoet aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst of niet. Wat wilt u en past dat in en bij de inhoud van de overeenkomst die u voor u heeft.

Mocht u hiervoor advies willen inwinnen dan wel hierover vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Richard Geurts
geurts@avioadvocaten.nl
06 41 82 81 81