In een eerder nieuwsitem berichtten wij over de behandeling van het UWV jegens startende ZZP-ers.

Recent heeft het UWV laten weten dat zij alle werklozen die in 2004, 2005 en 2006 met behulp van WW een eigen bedrijf zijn begonnen, alsnog in de gelegenheid zal stellen hun dossier opnieuw te laten bekijken om te bezien of er sprake is van een onterechte terugvordering van verkregen uitkeringsgeld.

Het is niet voor het eerst dat het UWV deze ZZP-ers aanschrijft. De aanschrijving die toen is uitgegaan vond de Tweede Kamer zodanig van inhoud dat de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een tweede brief, waarin de ZZP-ers duidelijk wordt gemaakt dat zij hun dossier voor een volledige herbeoordeling kunnen voorleggen aan het UWV.

De bal ligt nu dus bij de ZZP-er. Indien hij/zij over de herbeoordeling van het UWV een brief ontvangt, is het zeker zinvol om het dossier door het UWV te laten (her)beoordelen . Mocht zo’n brief – lang – uitblijven, dan is ons advies om zelf even contact op te nemen met het UWV en navraag te doen.

Mocht u in deze nader advies wensen, laat u het ons dan gerust weten.